Koupě nového vozu

Datum: 20.09.2009

Vložil: Jana M.

Titulek: koupě vozu na úvěr v autobazaru

Dobrý den,
koupila jsem auto na úvěr v autobazaru. Společnost ESSOX mi poskytla úvěr. V autobazaru AAAAUTO mi bylo sděleno, že mám zaslat do 40 dnů velký technický průkaz této společnosti. Stejně tak se mi ozvala tato společnost. Tak bych se chtěla zeptat jestli na to má tato společnost právo, po mě požadovat odevzdání technického průkazu, když mám auto na úvěr? U leasingu asi ano, tam je majitelem leasingová společnost. Další věc je, že tato společnost sídlí v Českých Budějovicích a já v Praze. Musím tedy tech. průkaz poslat doporučeně poštou. Co když mi však sdělí, že obálka byla prázdná. Stejně tak já mohu poslat prázdnou obálku. Předem děkuji moc za odpověď.

Odpovědět

—————

Datum: 16.10.2009

Vložil: Zdeněk

Titulek: Re: koupě vozu na úvěr v autobazaru

Doporučuji prostudovat úvěrovou smlouvu, pravděpodobně se jedná o vázaný úvěr-čož znamená že je zajištěn právě vozidlem.

Odpovědět

—————

Datum: 27.11.2012

Vložil: Martin

Titulek: Re: koupě vozu na úvěr v autobazaru

6. Technický průkaz. Klient je povinen do 30 dnů od akceptace Smlouvy společností
zajistit přihlášení předmětu fi nancování do evidence motorových vozidel u příslušného
úřadu v místě svého trvalého bydliště nebo sídla společnosti. Zápis ve velkém technickém
průkazu („TP“) musí být učiněn tak, že klient bude v TP evidován jako jeho vlastník;
porušení této povinnosti klientem může být společností kvalifi kováno jako podstatné
porušení Smlouvy.
Poté je povinen klient doručit velký technický průkaz společnosti do 10 dnů od přihlášení
předmětu fi nancování do evidence dle tohoto ust. Pro případ prodlení se splněním
některé z těchto povinností se sjednává v neprospěch klienta smluvní pokuta ve výši
dle Sazebníku. V případě, že v průběhu trvání Smlouvy bude klient požadovat zapůjčení
TP, je společnost oprávněna zapůjčení TP učinit proti uhrazení fi nanční záruky ze strany
klienta ve výši dle Sazebníku; zaplacenou záruku je společnost povinna uhradit klientovi
zpět do 10 dnů po navrácení zapůjčeného TP klientem společnosti zpět. Zapůjčený TP je
klient povinen vrátit společnosti nejpozději do 30 dnů od jeho poskytnutí společností.
V případě prodlení s jeho navrácením vzniká klientovi povinnost hradit společnosti
smluvní pokutu sjednanou pro případ prodlení s doručením/vrácením TP.
Zápis vlastnického práva na základě smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva
ve prospěch společnosti je plně v kompetenci společnosti s tím, že společnost není
k takovému zápisu zpravidla povinná.

Odpovědět

—————

Datum: 17.04.2009

Vložil: Jana

Titulek: Koupě vozu na úvěr

Dobrý den,
před týdnem jsem si koupila nové auto na úvěr. Nyní jsem hledala ve smlouvě jak je to s podmínkami o technickém průkazu jestli je tam napsáno do kdy mi ho musí poslat (prodejce slíbil že mi ho do pár dnů dodají, pořád nic, takže s autem bych neměla ani jezdit, prodávající mi dal pouze papírovou převozní značku, které končí v sobotu platnost ). Ale objevila jsem tam miniaturním písmem napsáno, že zakázník (jakožto já) je povinen zaslat technický průkaz poskytovali (bance od které mám úvěr) do 14 dnů od registrace vozidla. Tak bych se chtěla zeptat jestli na to má banka právo, po mě požadovat odevzdání technického průkazu když mám auto na úvěr? Chápu že u leasingu na to právo má, tam je majitelem leasingová společnost. Mockrát děkuji za odpověď.

Odpovědět

—————

Datum: 04.09.2013

Vložil: Havel

Titulek: Re: Koupě vozu na úvěr

Ano.

Odpovědět

—————

Přidat nový příspěvek


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství

PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz